ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας μας είναι https://www.theyellowtoolbox.gr 

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Οι επισκέπτες της σελίδας μας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, εφόσον το επιθυμούν. Προκειμένου να επικοινωνήσουν, πρέπει να συμπληρώσουν μία φόρμα επικοινωνίας. Αυτή η φόρμα περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και πιο συγκεκριμένα όνομα, επίθετο και e-mail. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο πλαίσιο αυτής της φόρμας επικοινωνίας. 

Cookies

Διατηρούμε ορισμένα cookies σχετικά με τα αναλυτικά στοιχεία (analytics) της ιστοσελίδας. Αυτό μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται την σελίδα, για πόσο χρόνο παραμένουν στην σελίδα, πόσο συχνά επιστρέφουν κλπ. Χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα δεδομένα για να βελτιώσουμε την εμπειρία της ιστοσελίδας μας. 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με κανέναν. 

Τι δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε ένα αρχείο με τα προσωπικά σας δεδομένα, που τηρούμε στο αρχείο μας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που μας έχει δώσει εσείς οι ίδιοι. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Δεν μπορούν να διαγραφούν πληροφορίες και δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε για διοικητικούς και νομικούς λόγους καθώς και για λόγους ασφαλείας.