ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 22 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «THE YELLOW TOOLBOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69553/01/Β/10/15912 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 124045201000 Στο δήμο...